Ārstu karte

Atbalstošo ārstu tīklojumā darbojas jau 18 dažādu specialitāšu ārsti – infektologi, dermatovenerologi, narkologi, kas ir atsaucīgi, zinoši un pacientam draudzīgi un kuru attieksme pret ikvienu pacientu ir pozitīva un bez aizspriedumiem.
Kartē atrodami VDV Atbalstošo ārstu kontakti: