Testpunkts svin 5.gadadienu

Kopš 2014.gada 5. martā biedrības ,,Baltijas HIV asociācija” Testpunkts vēra savas durvis pirmajiem apmeklētājiem Stabu ielā, kur radām mājvietu biedrības ,,Mozaīka” telpās, piecu gadu laikā tā popularitāte ir augusi, par ko liecina arvien lielāks apmeklētāju skaits ik gadu. Atskatoties uz aizgājušo, 2018. gadu, secinām, ka Testpunkts ir veicis izmeklējumus un sniedzis konsultācijas 727 apmeklētājiem (salīdzinājumam – pirmajā darbības gadā – 180 apmeklētājiem), vienlīdz abu dzimumu pārstāvjiem, dažkārt pat veselām ģimenēm. Saņemam patiesi labas atsauksmes, kas liecina par darbinieku profesionalitāti un mūsu darba nepieciešamību! Pērn lielākoties Testpunkta apmeklētāji veikuši testu pirmo reizi mūžā, bet 12.54% to darīja atkārtoti. 

Testpunkta komanda ir turpinājusi veiksmīgu sadarbību ar klubu “Golden”, kā arī, Testpunkts aktīvi ir piedalījies Slimību Profilakses un Kontroles centra organizētajās testēšanas aktivitātēs Hepatītu nedēļas un HIV nedēļas ietvaros Centrāltirgū un bārā “Ezītis Miglā”. Valentīndienā – 14. februārī testus varēja veikt Rīgas Stradiņa Universitātē, martā Testpunkts viesojās Anglikāņu baznīcas zupas virtuvē, jūnijā Testpunkta komanda aktīvi iesaistījās ar testēšanu “Baltic Pride” laikā. Vairāk kā puse- 52.54% testu tika veikti ārpus Testpunkta telpām, kopumā veicot vairāk kā 2150 ātros testus HIV, hepatītu B un C, kā arī sifilisa noteikšanai. Kā vienu no 2018.gada nozīmīgākajiem notikumiem, jāmin Testpunkta piedalīšanos Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) pētījumā par jauna eksprestesta veida lietderību HIV/sifilisa vienlaicīgai noteikšanai, par ko arī saņēmām atzinību no PVO pārstāvjiem. 1. decembrī Pasaules AIDS dienā biedrības ,,AGIHAS” rīkotajā labdarības koncertā pateicības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu HIV infekcijas gadījumu samazināšanai Latvijā saņēma divi biedrības ,,Baltijas HIV” pārstāvji –  I. Upmace un I. Bulmistre.