Testpunktam 4.gads!

2018. gada 5. martā biedrības “Baltijas HIV asociācijas” Testpunkts svinēja savu 4. pastāvēšanas gadadienu. Pa šiem gadiem esam piedalījušies dažādos izaicinošos projektos un aktīvi iesaistījušies arī pasākumos. 

Vadoties pēc statistikas datiem, četru gadu pastāvēšanas laikā Testpunkta apmeklējumu skaits ir tikai audzis. Ja pirmajā pastāvēšanas gadā testus veica vien 180 personas, tad 2018. gada pirmajā pusē testus veikuši jau 390 apmeklētāji! No šīm personām 81 apmeklētājs testus veica atkārtoti.

Savā ceturtajā darbības gadā Testpunkts veiksmīgi turpina sadarbību ar klubu “Golden”, kā arī aktīvi iesaistās sociālajās kampaņās un piedāvā veikt esprestestus publiskos pasākumos: Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Valentīndienas pasākumā, Anglikāņu baznīcas zupas virtuvē, Baltijas Praidā, kā arī iesaistījāmies Hepatītu nedēļas aktivitātēs, paralēli nodrošinot regulāru pakalpojumu sniegšanu katru otrdienas un trešdienas vakaru Testpunkta biroja telpās, Stabu ielā 19.

Kopā ar RSU gatavojām HERMETIC projekta Latvijas aktivitāšu prezentāciju Starptautiskajā AIDS konferencē Amsterdamā, kas norisinājās 2018.gada 23.-27. jūlijā. Savukārt 2018. gada augustā, sadarbībā ar Katalonijas Seksuāli Transmisīvo Slimību un AIDS Epidemioloģijas Pētījumu Centru  un Pasaules Veselības Organizāciju, tiek uzsāktas jauna pētījuma apmācības, kurā tiks pārbaudīta inovatīvo kombinēto HIV/sifilisa eksprestestu lietderība.