INFO MATERIĀLI

Viens no Testpunkta darbības virzieniem ir mērķgrupas izglītošana, informējot par būtiskāko saistībā ar HIV.

Testpunktā tiek veidoti dažādi informatīvi materiāli – infogrammas, brošūras, kā arī īsfilmas.