Attēlā no kreisās: Evita Važeņina un Sandra Milta

Attēlā no kreisās: Evita Važeņina un Sandra Milta

 

Testpunkta konsultantes – diplomētas ārstes!
2017.gada 16.jūnijā Testpunkta vadītāja Sandra Milta un Testpunkta darbiniece Evita Važeņina Rīgas Stradiņa Universitātē ieguva ārsta diplomu. Sirsnīgi sveicam!