APMEKLĒTĀJU STATISTIKA

Apmeklētāju skaita dinamika 2014.- 2020.

Apmeklētāju statistika 2020. gadā

 

2020.gada apmeklētāju statistika pēc testēšanas vietas

 

 

Apmeklētāju statistika 2019. gadā

 

 


Apmeklētāju skaita dinamika 2014.- 2020.

  Sievietes Vīrieši Transpersonas Kopā
2014 18 140   158
2015 206 410   616
2016 231 373 2 606
2017 433 575   1008
2018 319 404 4 727
2019 753 605   1358
2020  529 513 1 1043

 


Apmeklētāju statistika 2018. gadā

 


Apmeklētāju statistika 2017. gadā

 


Apmeklētāju statistika 2016. gadā

 

 


Apmeklētāju statistika 2015. gadā

 

 


Apmeklētāju statistika 2014. gadā