ANONIMITĀTE

Testpunkts nodrošina anonīmu HIV testu –  klientiem netiek pieprasīti personu apliecinoši dokumenti un tiem ir tiesības neatklāt savu identitāti.

Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un konfidencialitāti, Testpunkta klientu uzskaite notiek pēc standarta formulas, kuru izmanto HIV profilakses tīkla klientu reģistrācijai. Apmeklētāju uzskaite nepieciešama, lai varētu izsekot Testpunktā sniegto pakalpojumu apjomam un vēsturei. Medicīnas darbinieks par katru apmeklētāju aizpilda klienta reģistrācijas anketu, ievācot nelielu informāciju par klienta personu (uzvārds vai personas kods prasīti netiek) un atzīmējot sniegtos pakalpojumus. Iegūtā informācija tiek reģistrēta Baltijas HIV asociācijas datu elektroniskajā žurnālā.

Testpunkta piedāvātais HIV eksprestests – anonimitāte garantēta!

TESTPUNKTA DARBĪBAS NOSACĪJUMI