HIV EKSPRESTESTS

Kāpēc nepieciešams HIV eksprestests?

Šobrīd Latvija atrodas 1. vietā Eiropas Savienībā pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita pret iedzīvotāju skaitu. Par savu statusu nezin aptuveni 1/4 daļa no HIV inficētajiem. Tests ir vienīgais veids, kā pārbaudīt savu statusu.

Efektīva un savlaicīga HIV slimības ārstēšana ļauj samazināt slimnieku skaitu, ārstēšanās ilgumu, kā arī savlaicīgi diagnozējot HIV, inficēto pacientu dzīves kvalitāte uzlabojas kā arī dzīvildze pagarinās.

Eiropas Slimību kontroles centra dati liecina, ka HIV infekcijas izplatība vīriešu, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (turpmāk – VDV) vidū daudzās valstīs sastāda līdz pat 40% no kopējiem jaunatklātajiem gadījumiem.

Arī Latvijā pieaug HIV izplatība VDV vidū, par ko liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati un biedrības “Baltijas HIV asociācija” mājas lapā atrodamā informācija.

HIV eksprestesta savlaicīga veikšana un konsultācija par profilakses pasākumiem ir efektīvs pasākums, lai ierobežotu  HIV epidēmiju.